Bez záznamu!


Anketa

Čo je v živote najdôležitejšie?

»Zdravie (35%)
35%

»Rodina (25%)
25%

»Peniaze (20%)
20%

»Viera (20%)
20%

Celkovo hlasovalo: 5206

Facebook
Otazníky života
Boh pred súdom
Genesis konflikt
Dotkni sa neba 2012
Zit naplno Usti 2012
Magazin Za Obzorem

Projekt Dotkni sa neba

O čo ide?

Akcie sú zamerané na zdravotnú prevenciu, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú pre život človeka dôležité a čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Preto sa to celé jednoducho volá: Dotkni sa neba.

Kto je za tým?
Občianske združenie Pathfinder - Prieskumník, ktoré pracuje na Slovensku s mládežou, oslovilo OZ Život a zdravie, spolok Maranatha, humanitárnu organizáciu ADRA k spolupráci s mladými ľuďmi z celého Slovenska, ktorí majú záujem o dobrovoľnícku službu pre Košice. Mnohých z nich stretnete na ulici pri propagácii programu NEW START, niektorí vám doručia do schránky letáčik, iní vám doručia knihu z virtuálnej knižnice a ďalší vás budú sprevádzať pri prednáškach.

Projekt „Dotkni sa neba" pre vás pripravuje a organizuje spolok Maranatha z.s. a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa v Košiciach.