Bez záznamu!


Anketa

Čo je v živote najdôležitejšie?

»Zdravie (35%)
35%

»Rodina (25%)
25%

»Peniaze (20%)
20%

»Viera (20%)
20%

Celkovo hlasovalo: 5207

Facebook
Otazníky života
Boh pred súdom
Genesis konflikt
Dotkni sa neba 2012
Zit naplno Usti 2012
Magazin Za Obzorem

Kontakty

Kontaktná osoba pre Slovensko:
František Kolesár, B.Th.
tel: 0905 895 156
e-mail: fkolesar@casd.sk

E-mail: dotknisaneba@gmail.com

Kontakty - Košice:
Stanislav Byrtus
mobil: 0905 818 843
e-mail: sbyrtus@casd.sk

Boris Kmec
mobil: 0905 659 566
e-mail: bkmec@casd.sk

Kontakty - organizácie:
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 2 43415502
fax: +421 2 43415503
www.casd.sk

Maranatha z.s.
Jemnická 887/4
140 00 Praha 4
tel.: +420 224 210 571
fax: +420 224 210 559
www.maranatha.cz


Väčšina prednášok a ďalších aktivít prebieha na nasledovných adresách:

Tajovského 8, Košice

Hlavná 68, Košice