Bez záznamu!


Anketa

Už ste hlasovali!

Čo je v živote najdôležitejšie?

»Zdravie (35%)
35%

»Rodina (25%)
25%

»Peniaze (20%)
20%

»Viera (20%)
20%

Celkovo hlasovalo: 5196

Facebook
Otazníky života
Boh pred súdom
Genesis konflikt
Dotkni sa neba 2012
Zit naplno Usti 2012
Magazin Za Obzorem

CHCETE SI POŽIČAŤ KNIHU ZADARMO?

Knižnica Košice - začína od apríla 2012

Otvorené pre verejnosť:

Záujemcom s obmedzenou možnosťou pohybu je možné knihy doručiť až domov.

Informácie o knihách nájdete na tejto adrese: http://kosice.casd.sk/kniznica

Kontakt:
Modlitebňa Cirkvi adventistov s.d.
Tajovského 8
040 01 Košice (mapa)

Tel: +421 905 659 566
E-mail: bkmec@casd.sk

Tel: +421 918 093 301
E-mail: m.korpasova@centrum.sk

Zoznam niektorých kníh a DVD si môžete pozrieť v katalógu vo formáte PDF